Nytt om höstens uppdragningar

IRS båtupptagning startar på lördag de 4 okt, täckningslistor finns NU på varvet

Den nya vaktvagnen är nu på plats och står på varvsplanen. I den ligger en orange pärm där medlemmarna som vanligt skriver upp sig för att boka upptagning. 
Upptagningsdagarna hittar du här.

Rekonstruktionen av låssystemet pågår och nu är och fordons- och gånggrind till varvet igång och du använder din tag som vanligt för att komma in.

Grinden till slipen kommer tills den är inkopplad att vara upplåst och det går därmed att masta-av utan att någon funktionär är på plats.

I år är antalet tider för upptagning färre och matchar det antal båtar som faktiskt ska tas upp. Det betyder i praktiken att alla tider behöver utnyttjas och att vi uppmanar de som kan ta upp på en vardag gör det samt att medlemmarna inte väntar för länge med att skriva upp sig.

Båtägare med stora båtar träffas i KBS klubbhus den 6 oktober kl 18.

Hälsar IRS genom KBS Styrelse